Napisz do nas

Jeśli masz pytania dotyczące produktów Carex lub chcesz podzielić się z nami swoimi uwagami, zadzwoń do nas:

801-647-971

Opłata za 1 min. w cenie połączenia lokalnego.

PZ Cussons Polska S.A.

ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000090679, NIP: 527-23-64-701. Wysokość kapitału zakładowego 41.197.399,10 PLN; wysokość kapitału wpłaconego: 41.197.399,10 PLN.

Print